واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه دغدغه نمایندگان برای استیضاح عنوان میشد، انتصابات نابجای دکتر فرجی دانا در دانشگاه ها بود. انتصاباتی که بستری برای ناآرامی و سیاست زده کردن دانشگاه در آینده فراهم میکرد. مجلس در مورد این انتصابات و باقی نگرانی هایی که داشت از همان ابتدا به فرجی دانا تذکر میداد، کارت زردی که وزیر علوم از مجلس گرفت موید این مدعاست. اما وزیر علوم با بی توجهی نسبت به تذکرات و مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر خود را طی کرد. این بی توجهی نسبت به نهادهای قانونی کشور باعث شد تا عده ای از نمایندگان درخواست استیضاح از فرجی را ارائه کنند. سرانجام فرجی استیضاح شد.

فرجی دانا

دانشگاه های کشور ما در برهه های مختلف دچار دو آسیب بوده اند. یکی سیاست زدگی بیش از حد و دیگری بی تفاوتی نسبت به مسائل کشور. آنچه مجلس اخیر با آن مواجه بود تقریبا هردوی آن ها بود. بعد از حوادث سال 88 دانشگاه به آرامش نیاز داشت. اما این مسئله در بلند مدت به خمودی در دانشگاه های کشور و بعضا امنیتی شدن منجر شد طوری که حتی در روز دانشجو در بسیاری از دانشگاه ها هیچ خبری نبود! اوج فعالیت برای حذف دانشگاه از مسائل سیاسی در انتخابات 92 رخ داد که دانشگاه ها چند روز قبل از انتخابات تعطیل شدند و در مدتی هم که تعطیل نبودند دانشجویان مشغول امتحان های فشرده بودند. مجلس در این باره سکوت کرد و خم به ابرو نیاورد و موضعی نگرفت. همین مجلس بعدتر با مسئله ای متفاوت مواجه شد. تلاش برای سیاست زده کردن دانشگاه و بستر سازی برای مشغول کردن دانشجویان به دعواهای سیاسی. البته در این یک سال اتفاق خاصی نیفتاد و فقط مسئله "بستر سازی" مطرح بود. اما این بار مجلس با قدرت در برابر به انحراف رفتن دانشگاه از مسیر اصلی خود مقاومت میکند کار را به استیضاح وزیر هم میرساند. البته همیشه نمایندگانی بوده اند که در شرایط مختلف به دانشگاه به عنوان ابزار نگاه نکنند و شناخت درستی نسبت به مسئله داشته باشند. امیدواریم این افت و خیز ها به اصلاح مسیر کمک کند و در آینده دچار آفت های گذشته نشویم تا نگاه دولت و مجلس تصحیح شود و نسبت به دانشگاه نگاه جناحی نداشته باشند.

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۱۲
مجید خسروپور