واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز توافق بود
دو ساعتی تا اذان مانده بود و حوصله خوابگاه را نداشتم، رفتم سوره مهری که جدید شمال شرقی انقلاب باز شده است. از پله هل رفتم پایین و از بین موضوعات مختلف رد شدم رفتم طرف داستانی ها. کمی نگاه کردم چیزی جذبم نکرد. با خودم گفتم شهرستان ادب دبدبه و کبکبه سوره مهر را ندارد ولی داستان هایش می ارزد به سوره مهر. نا امید شدم. از پسری که آنجا مثلا راهنما برای خرید کتاب بود پرسیدم داستان خوب چی داری؟ گفت از امیرخانی خوندی؟ گفتم یه چیزایی! گفت من او؟ گفتم خوندم. بعد هم ازبه را گفت یکی دیگر که گفتم خواندم بعد یک کتاب دیگر از امیرخانی گفت و با اینکه نخوانده بودم گفتم اصلا امیرخانی نمیخواهم. گفت سانتاماریا گفتم شجاعی نمی خواهم. گفت نه آبی نه خاکی گفتم دفاع مقدس نمیخواهم. بعد دو تا ترجمه داد، حال نکردم باهاشان. بعد هم یکی دو تا کتاب دیگر. عصرهای کریسان که تعریفش را در اینترنت دیده بودم را ورق زدم، دوز تیر و ترکش و خمپاره اش زیاد بود و سرجاش گذاشتم و سر آخر رفت لبخند مسیح سارا عرفانی را آورد که علیرضا مهری قبلا یک کتاب دیگرش را داده بود سجاد محمدی بخواند. خریدم+ یک کتاب دیگر به توصیه آن یارو که تضمین کرد خوشم بیاید. 15 تومن بی زبان را ریختم توی حلقوم سوره مهر.

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۴ ، ۰۰:۳۳
مجید خسروپور
کتاب پیشوایی فراتر از زمان، اثر محمود سریع القلم

کتاب از مدح های فراوان نسبت به امام موسی صدر پر است. این کمی توی ذوق میزند. بهتر بود در کنار عبارت های مداحانه نسبت به امام موسی صدر بیشتر مصادیقی از رفتارهایی که به یک ویژگی مربوط میشد آورده شود. بهتر بود اگر نقدی به امام موسی بود در کنار تعاریف بیشمارش هم می آمد. نویسنده آن قدر مدهوش برخی ویژگی های سید موسی صدر است که ترجیح میدهد همچنان چهره ای قدسی و دست نیافتنی از امام ارائه دهد. این ویژگی هایی که نویسنده را مدهوش کرده این هایند: سعه ی صدر او، تحمل مخالف، تعامل با همه اندیشه ها، نداشتن اندیشه حذفی، برخورد خوب با سایر گروه ها و حتی در برابر توهین ها... و با بسامد های مشخصی مدام این ویژگی ها را به بهانه های مختلفی تکرار میکند.


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۹:۳۴
مجید خسروپور