واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

واگویه‌ها

در لغت نامه دهخدا در توضیح "واگویه" آمده است: سخن شنیده را باز گفتن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حبیبه جعفریان» ثبت شده است

کتاب پیشوایی فراتر از زمان، اثر محمود سریع القلم

کتاب از مدح های فراوان نسبت به امام موسی صدر پر است. این کمی توی ذوق میزند. بهتر بود در کنار عبارت های مداحانه نسبت به امام موسی صدر بیشتر مصادیقی از رفتارهایی که به یک ویژگی مربوط میشد آورده شود. بهتر بود اگر نقدی به امام موسی بود در کنار تعاریف بیشمارش هم می آمد. نویسنده آن قدر مدهوش برخی ویژگی های سید موسی صدر است که ترجیح میدهد همچنان چهره ای قدسی و دست نیافتنی از امام ارائه دهد. این ویژگی هایی که نویسنده را مدهوش کرده این هایند: سعه ی صدر او، تحمل مخالف، تعامل با همه اندیشه ها، نداشتن اندیشه حذفی، برخورد خوب با سایر گروه ها و حتی در برابر توهین ها... و با بسامد های مشخصی مدام این ویژگی ها را به بهانه های مختلفی تکرار میکند.


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۹:۳۴
مجید خسروپور